สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ : ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ


แนะนำหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เชิญน้องๆ หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจได้ติดตาม.....


*** ดูตัวอย่างเป็น (เล่ม) ได้ที่ตู้โชว์ ชั้น 1 และสามารถดูสาระสังเขปของแต่ละเล่มได้ทาง "คิวอาร์โค้ด" ประจำตัวเล่ม
หรือติดตามข้อมูลได้ทาง http://library.yru.ac.th

*** เชิญชวนทุกท่านมาใช้บริการได้ที่ห้องสมุดศูนย์บรรณสารสนเทศ