สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(ลงชื่อความต้องการอบรม) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
(ปิดรับสมัคร แต่..ผู้สนใจสามารถลงชื่อสำรองไว้ได้ เพื่อสำรวจผู้สนใจจัดอบรมในครั้งต่อไป เร็ว ๆ นี้)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2562 (ปิดรับสมัครในรอบนี้) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-404 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ค่าลงทะเบียนอบรม 900 บาท/คน

การรับสมัคร
        เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวิธีการสมัคร ดังนี้
         1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ให้เข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/trainingit6201 และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม
         2. รอการตอบกลับจากคณะกรรมการจัดอบรมเพื่อยืนยันการสมัครก่อน ท่านที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน

หมายเหตุ ผู้สมัครลงชื่อมาหลังวันที่ 28 ก.พ. 62 ยังไม่ต้องชำระเงิน ให้ลงชื่อเพื่อสำรวจความต้องการอบรม เพื่อเป็นการตัดสินใจของทีมงานที่จะจัดในรุ่นต่อไป
[สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aritc.yru.ac.th ]

**ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเชิญอบรมและกำหนดการการอบรม ได้ที่ไฟล์แนบ(ดาวน์โหลด)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด