เผ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้ (14 มกราคม 2557) เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จตรวจเยี่ยมโครงการในพระราชดำริ ณ โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 บ้านป่าละเมาะ หมู่ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทังคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมรับเสด็จและรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับผิดชอบ

พื้นที่ จ.ปัตตานี อ.มายอ ต.ปะโด     อัพโหลด 26 ส.ค. 2557
 
ระบบฐานข้อมูลโครงการในพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาระบบโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร: 22204   อีเมล์: [email protected]
จำนวนผู้เข้าชม 1206 คน