โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม 2555 

พื้นที่ จ.ยะลา อ.เมืองยะลา ต.สะเตง     อัพโหลด 20 ส.ค. 2555
 
ระบบฐานข้อมูลโครงการในพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาระบบโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร: 22204   อีเมล์: [email protected]
จำนวนผู้เข้าชม 1205 คน