กิจกรรมการดำเนินงาน
เผ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พื้นที่ จ.ปัตตานี อ.มายอ ต.ปะโด
อัพโหลด 26 ส.ค. 2557
โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
พื้นที่ จ.ยะลา อ.เมืองยะลา ต.สะเตง
อัพโหลด 20 ส.ค. 2555

ทั้งหมด 2 รายการ 1
ระบบฐานข้อมูลโครงการในพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาระบบโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร: 22204   อีเมล์: [email protected]
จำนวนผู้เข้าชม 1591 คน