เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner)

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันในประเทศไทยเป็นศูนย์บริการข้อมูลครบวงจรเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันตั้งอยู่ที่บริเวณห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น การแพร่ภาพทางดาวเทียม การประชุมทางไกลผ่านระบบดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หนังสือและสื่อประสมต่างๆ ศูนย์ฯ เป็นหน่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประชาชนทั่วไป องค์กร สถาบันและสื่อโดยให้ข้อมูลและจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันยะลา (American Corner Yala) เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

 
  
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หมายเลขโทรศัพท์  073-299636 ต่อ 23401 โทรสาร 073-299637 อีเมล์ nusila.u@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center