บุคลากร

นางสาวมารศรี ดาหะยี
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ))

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21001)

อีเมล์ : marasri.d@yru.ac.th


นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23400)

อีเมล์ : suhaila.a@yru.ac.th


นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23402)

อีเมล์ : katkaew.p@yru.ac.th


นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23300)

อีเมล์ : ahlam.j@yru.ac.th


นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
(เจ้าพนักงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23400)

อีเมล์ : kamariyoh.y@yru.ac.th


นางสาวสุภาพร รัตนไชยยันต์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21002)

อีเมล์ : supaporn.r@yru.ac.th


นางสาวนุชนาตร ภาชนะศิริ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21000)

อีเมล์ : nutchanat.p@yru.ac.th


นางสาวพิริยา เก้าเอี้ยน
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21008)

อีเมล์ : phiriya.k@yru.ac.th


นางสาวภัทรินทร์ นิเลาะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23400)

อีเมล์ : pattarin.n@yru.ac.th


นางสาวพัครู ดีเยาะ
(เจ้าพนักงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23303)

อีเมล์ : pakru.d@yru.ac.th