ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2567

             วันนี้ (17 พ.ค. 67) ผศ.อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ  ครั้งที่ 5/2567 เรื่อง มาตรฐาน ISO 9001: 2015  ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรอบ 2/2567 การจัดงานกาชาตประจำปี 2567 และการจัดเตรียมงาน 90 ปี โดยมีบุค

แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

ปฏิทินสำนักวิทยบริการฯ