[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7


Single Search (ฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ฐาน):

Keyword Title Author
วิดีโอแนะนำช่องทางการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
แนะนำการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
OPAC (ทรัพยากรภายในห้องสมุด):

วิดีโอสาธิตการใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Web OPAC
ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์


อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีนาคม 2560
       
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

สถิติการเข้าเยี่ยมชม