[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7


Single Search (ฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ฐาน):

Keyword Title Author
วิดีโอแนะนำช่องทางการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
แนะนำการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
OPAC (ทรัพยากรภายในห้องสมุด):

วิดีโอสาธิตการใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Web OPAC
ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์


อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มกราคม 2560
       
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

สถิติการเข้าเยี่ยมชม