ร่วมตอบแบบสำรวจระดับความสุขของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร

29 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และร่วมตอบแบบสำรวจระดับความสุขของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร โครงการ "สร้าง เสริม สุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไปสู่สังคมสุขภาวะ