สวท.เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ “ยาลอเกมส์” ครั้งที่ 5

18 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวานนี้ (17 พ.ค.66) เวลา 15.00 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ “ยาลอเกมส์” ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 5 แห่งเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักกีฬา และบุคลากรเข้าร่วม ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา