รับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565   ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 การตัดต่อวิดีโอ และการสร้างรายได้จาก YouTube (วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565)

ค่าลงทะเบียนอบรมแบบ On Site ท่านละ 599 บาท

หลักสูตรที่ 2 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

(วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565) ค่าลงทะเบียนอบรมแบบ On Site 690 บาท

หลักสูตรที่ 3 การประยุกต์ใช้เครื่องมือไอทีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565) ค่าลงทะเบียนอบรมแบบ On Site ท่านละ 1,100 บาท / ค่าลงทะเบียนอบรมแบบ On Line ท่านละ 600 บาท

หลักสูตรที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วย INFOGRAPHIC (วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2565)

ค่าลงทะเบียน On Site 790 บาท