สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สวท.จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

10 ม.ค. 62 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 7 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สวท.จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมเพื่อพบปะและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในด้วยการจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร และขอบคุณที่บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาจนบรรลุความสำเร็จ และช่วยทำงานกันต่อไป

แกลเลอรี่