สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

[กำลังเปิดรับสมัคร] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการบริการวิชาการของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม ดังโครงการต่อไปนี้
1. ออกแบบสื่อการสอนและสร้างงานพรีเซนเตชั่นมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint วันที่ 6-7 ธ.ค. 2561 ค่าลงทะเบียนอบรม 600 บาท
2. การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System V.3) วันที่ 13-14 ธ.ค. 2561 ค่าลงทะเบียนอบรม 600 บาท
3. การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro วันที่ 22-23 ธ.ค. 2561 ค่าลงทะเบียนอบรม 900 บาท รับสมัครจำนวน 30 คน
4. การสร้างสื่่อ AR เพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Aurasma (HP Reveal) วันที่ 5-6 ม.ค. 2562 ค่าลงทะเบียนอบรม 900 บาท
5. อบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยสำหรับผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ วันที่ 19-20 ม.ค. 2562 ค่าลงทะเบียนอบรม 700 บาท
6. การสร้้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน ด้วย Weebly วันที่ 24-25 ม.ค. 2562 ค่าลงทะเบียนอบรม 700 บาท
7. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดทำรายงาน (Pivot Table) วันที่ 4-5 ก.พ. 2562 ค่าลงทะเบียนอบรม 700 บาท รับสมัครจำนวน 30 คน
8. การออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรด้วย PowerPoint และ Piktochart วันที่ 21-22 ก.พ. 2562 ค่าลงทะเบียนอบรม 700 บาท
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
>>ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา ชื่อบัญชี สวัสดิการเงินรายได้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย. เลขที่บัญชี 020073684757 
>>สามารถสมัครเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://gg.gg/aritctraining62 (ชำระค่าลงทะเบียนก่อนสมัครออนไลน์) หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299636
>>ฟรี..อาหารเที่ยงและอาหารว่าง คู่มือการอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์
>>อบรมจบ(ผ่าน)หลักสูตร รับเกียรติบัตรรับรองผลการอบรมตามหลักสูตร
[สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aritc.yru.ac.th ]

แกลเลอรี่