สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้รับลิขสิทธิ์ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ผลงานจากสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับลิขสิทธิ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม จำนวน 2 ผลงาน จากสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 15.50 น. ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมทีมงาน นางสาวโซฟีนา ยะขุ นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าพบ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำผลงานการจดลิขสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทงานวรรณกรรมลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากสำนักลิขลสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ระบบ One Stop Service (OSS) และเว็บไซต์ต้นแบบ CMS มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่