สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศเปิดรับพนักงานประจำร้านกาแฟ

ประกาศเปิดรับพนักงานประจำร้านกาแฟ
อาคารเทศโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตั้งแต่บัดนี้ - 18 พ.ค. 61 รายละเอียดตามที่แนบมาเลย..

ส่งใบสมัครได้ที่ อาคารเทศโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25) ชั้น 2 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ มรย. 

โทรศัพท์ 073-299636

แกลเลอรี่