สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2560

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2560) ที่ ห้องประชุมกะมูดู 25-509 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2560 เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาหลายด้าน โดยมีอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่