สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เยี่ยมชมห้อง American Corner

วันที่ 2 พ.ค.2560 Mr. Peter Riva เจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต  และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมห้อง American Corner โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันต้อนรับ

แกลเลอรี่