สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวนางสาวพัครู ดีเยาะ
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
pakru.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299675 ต่อ 23303
ชื่อ :
นางสาวชัญญานุช เปลี่ยนบำรุง
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chanyanuch.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299675 ต่อ 23300
ชื่อ :
นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chulee.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21003
ชื่อ :
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
rattanaporn.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23203
ชื่อ :
นายรอปีมิง แมะเราะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ropiming.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22201
ชื่อ :
นางสาวฟาติน สะนิ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
fatin.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22300
ชื่อ :
นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nirusduddin.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22203
ชื่อ :
นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
graitapon.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
- ต่อ -
ชื่อ :
นายอามีร หะรง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
amir.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
- ต่อ -
ชื่อ :
นายวินัย แคสนั่น
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
winai.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22405