สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
rattanaporn.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23203
ชื่อ :
นายธนภัทร นาคิน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
thanapat.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23200
ชื่อ :
นางสาวโซฟีนา ยะขุ
ตำแหน่ง :
รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sofina.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22203
ชื่อ :
นายรอปีมิง แมะเราะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ropiming.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22201
ชื่อ :
นางสาวฟาติน สะนิ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
fatin.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22300
ชื่อ :
นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nirusduddin.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22203
ชื่อ :
นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
graitapon.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
- ต่อ -
ชื่อ :
นายอามีร หะรง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
amir.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
- ต่อ -
ชื่อ :
นายมูฮามะ มะสง
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานระบบเครือข่าย
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
muhama.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22401
ชื่อ :
นายวินัย แคสนั่น
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
winai.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22405