สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นายรอปีมิง แมะเราะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ropiming.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22201
ชื่อ :
นางสาวฟาติน สะนิ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
fatin.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22300
ชื่อ :
นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nirusduddin.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22203
ชื่อ :
นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
graitapon.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
- ต่อ -
ชื่อ :
นายอามีร หะรง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
amir.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
- ต่อ -
ชื่อ :
นายวินัย แคสนั่น
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
winai.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22405
ชื่อ :
นายซุลกิฟลี ยิงทา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
zulkiflee.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22404
ชื่อ :
นายธรรมนาท คงมณี
ตำแหน่ง :
พนักงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
thummanat.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22406
ชื่อ :
นายซุลกีฟลี นาแว
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sulkiflee.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22403
ชื่อ :
นายอนาฟี อับดุลย์กาเดร์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
anafee.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22402
ผิดพลาด (#32)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.