สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
kamariyoh.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นายมะอูเซ็ง กอแล
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ma-ou-seng.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23403
ชื่อ :
นางสาวภัทรินทร์ นิเลาะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
pattarin.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
thancanok.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 3300
ชื่อ :
นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ahlam.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23300
ชื่อ :
นางสาวบงกชกร แซ่เซ่ง
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
bongkochakorn.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23300
ชื่อ :
นายอิสรา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
Isara.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นางศิริขวัญ ชูประวัติ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sirikwan.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21002
ชื่อ :
นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sukbureeyah.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21005
ชื่อ :
นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chulee.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21003